Offshore werken

Een interessante baan met doorgroeimogelijkheden? Ga voor werken in de offshore!

Het concept offshore werken lijkt voor heel wat mensen niet onmiddellijk duidelijk. Stel je die vraag aan een aantal nobele onbekenden, dan mag je er donder op zeggen dat de meesten niet weten wat precies met offshore werken bedoeld wordt. Nochtans zijn er de laatste jaren grote recruteringscampagnes geweest rond werken in de offshore.

Offshore werken biedt bijzonder veel interessante mogelijkheden; niet alleen wanneer het aankomt op banen, ook de vergoeding is meer dan billijk. Natuurlijk, voor je kan kiezen voor een baan offshore spreekt het wat voor zich dat je beseft wat offshore werken precies inhoudt.

Los van je eigenlijke betrekking, betekent offshore werken dat je een beroep uitoefent op een boorplatform. Dat platform bevindt zich een aantal kilometer van de kust, soms zelfs in het midden van de oceaan. Werken in de offshore houdt met andere woorden in dat je gestationeerd wordt op een industrieel eiland terwijl je werkt voor grote gas- en oliemultinationals.

werken offshoreoffshore werken

Werken in de offshore; een baan op niveau en loon naar werk!

Het beeld dat het grote publiek heeft van offshore werken wordt bepaald door vervelende stereotypen. Ja, je klopt lange dagen en het werk is niet altijd veilig; dat zal niemand ontkennen. Maar het is niet zo dat alle werknemers op een booreiland dezelfde job uitoefenen. Werken in de offshore betekent dat je onmiddellijk een baan krijgt toegewezen die aansluit bij jouw opleidingsniveau en je werkervaring.

Heb je geen ervaring en geen hoger diploma, dan start je vaak met entry-levelbanen. Dat zijn jobs die geen specifieke voorkennis vereisen. Roustabout, utilityhand, of kitchen help; ondanks je achtergrond of intellectuele kwaliteiten, werk is er zat. Offshore werken biedt je altijd zekerheid op een baan. Bovendien is het ook zo dat je aan de hand van werken in de offshore makkelijk kan doorgroeien. Start je vandaag als entry lever roustabout; een technische functie waar geen ervaring voor vereist is, dan kan tijdens je volgende dienstperiode al opklimmen naar roughneck of toolpucher; twee middenkaderfuncties die ook nog eens uitzicht geven op promotie.

“Offshore werken staat zo gelijk aan een constante groei.”

offshore werken

Heb je wel hogere studies genoten? Dan vertaalt offshore werken zich in een baan die aansluit bij je opleiding. Een professionele bachelor mechanica staat zo gelijk aan een baan als technician. Ook in dit geval betekent werken in de offshore kans maken op een bloeiende carrière. Als technician kan je immers relatief snel doorgroeien naar supervisor!Offshore werken, ga actief op zoek naar recruiters!
Denk je aan offshore werken? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een recruiter. Recruiters zijn gespecialiseerde uitzendbureaus. In opdracht van bedrijven die werken via boorplatformen, zoeken zijn naar kandidaten die werken in de offshore wel zien zitten. Als je graag wilt offshore werken, kan je ook gebruik maken van de online vacaturebanken die door zulke bureaus worden samengesteld.

Op die manier zie je meteen wat werken in de offshore je te bieden heeft. Bang dat je niets zult vinden? Geen nood, er zijn altijd baantjes voor kandidaten die willen werken in de offshore.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *